Biomaterials

Μάθημα
 1. Περιεχόμενο μαθήματος

Τα βιοϋλικά και ιατρική τεχνολογία είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το μάθημα αφορά το εαρινό εξάμηνο και ειδικότερα το 8ο Εξάμηνο σπουδών και είναι εισαγωγικό στα βιοϋλικά. Καλύπτει εισαγωγικά θέματα που αφορούν τα βιοϋλικά, τους τύπους των βιοϋλικών, την χρήση των βιοϋλικών και ειδικές εφαρμογές. Σε όλα τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού δίνονται παρόμοια μαθήματα σε Τμήματα Μηχανικών, ενώ υπάρχουν τμήματα τα οποία δίνουν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε βιοϋλικά. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με βάση την διεθνή εμπειρία και την υπάρχουσα εμπειρία στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες διδασκαλίας οι οποίες θα διδαχθούν και στο μάθημα:

 • Γενικά θέματα Βιοϋλικών – Υλικά για Βοϊατρικές Εφαρμογές

 • Μορφή Βιοϋλικών – Χημική Δομή – Ιδιότητες βιοϋλικών

 • Μηχανικές Ιδιότητες Βιοϋλικών

 • Είδη Βιοϋλικών – Διεργασίες

 • Εφαρμογές Βιοϋλικών

 • Βιοδιασπάσιμα Υλικά

 • Επιφανειακές Ιδιότητες – Αλληλεπιδράσεις με Πρωτείνες – Αλληλεπιδράσεις Κυττάρου

 • Αλληλεπίδραση με Ανθρώπινο Σώμα – Φλεγμονή – Τραύμα – Λοιμώξεις

Η διδασκαλία γίνεται με παρουσίαση θεωρητικών ενοτήτων και παρουσίαση προβλημάτων στην πράξη.

 

 1. Διδασκαλία Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος διαρκεί 13 εβδομάδες από 11ης Φεβρουαρίου 2019 έως και 24ης Μαϊου 2019. Για κάθε εβδομάδα διδασκαλίας σχεδιάζονται τέσσερις ώρες θεωρία ή δύο ώρες θεωρία και δύο ώρες φροντιστήριο ως εξής:

Θεωρία – Φροντιστήριο

Δευτέρα: 11:00 – 13:00, Αίθουσα ΚΥ1, Νέο Κτίριο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Τετάρτη: 9:00 – 11:00, Αίθουσα ΚΥ1, Νέο Κτίριο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ώρες Γραφείου Διδάσκοντα

Τετάρτη 12:00 – 14:00, Κτίριο ΤΜΕΥ, 1ος όροφος (τηλ. 2651-00-9006) – fotiadis@uoi.gr

Ώρες Γραφείου Βοηθού (INSTRON, Ιατρική): Βάσω Κίγκα

Τετάρτη 16:00 – 18:00, (τηλ. 2651-00-7701) – kigkavaso@gmail.com

 

 1. Εγχειρίδιο Μαθήματος

J.S. Temenoff, A.G. Mikos, Βιοϋλικά – Η Διεπαφή μεταξύ της Επιστήμης των Υλικών και της Βιολογίας, Εκδόσεις Utopia, 2017.

Στους φοιτητές θα είναι διαθέσιμες οι διαφάνειες από την διδασκαλία του μαθήματος (στο web site του μαθήματος).

Επιπλέον συνίστανται τα ακόλουθα συγγράμματα:

J. Park and R.S. Lakes, Biomaterials an Introduction, 3rd Edition, Springer, New York, 2007.

B.D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, 2nd Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.

Biomaterials, Edited by J.Y. Wang and J.D. Bronzino, CRC Press, Boca Raton, 2007.

4. Προαπαιτούμενα μαθήματος

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση.

 1. Ασκήσεις

Θα δοθούν ασκήσεις που θα είναι σε τρεις ομάδες.  Οι ασκήσεις έχουν βαρύτητα 30 % επί του συνολικού βαθμού.

 

 1. Εξετάσεις

Τελική εξέταση

Είναι γραπτή διάρκειας δύο ωρών και περιλαμβάνει πέντε θέματα στα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν

Επαναληπτική εξέταση

Οι φοιτητές που δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του Ιουνίου είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.  Το επαναληπτικό διαγώνισμα έχει θέση τελικού διαγωνίσματος και γίνεται με παρόμοιο τρόπο.  Αν ο φοιτητής αποτύχει πάλι είναι υποχρεωμένος να επανέλθει την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο και να παραδώσει εκ νέου τις ασκήσεις.

 

 1. Βαθμολογία μαθήματος

Στηρίζεται στην όλη παρουσία του φοιτητή και σε ποσοστά προκύπτει ως εξής:

Μικρές ασκήσεις                                              30 %

Γραπτό Διαγώνισμα                                         70 %

 

8. Πρόγραμμα διδασκαλίας και περιεχόμενο μαθήματος

 

Αριθμός Εβδομάδας

Διάρκεια

Περιεχόμενο

Εργαστήριο

1η

11/2/201915/2/2019

2η

18/2/2019 – 22/2/2019

Εισαγωγή στα Βιοϋλικά

Χημική Δομή – Φυσικές Ιδιότητες – Μηχανικές Ιδιότητες

Πολυμερή Υλικά

3η

25/2/2019 – 1/3/2019

Επούλωση Τραυμάτων

Φροντιστήριο

Β. Κίγκα

4η

4/3/2019 – 8/3/2019

Επιφάνειες Βιοϋλικών

Αλληλεπίδραση με Πρωτείνες

Αλληλεπίδραση με Κύτταρα

5η

11/3/2019 – 15/3/2019

Φλεγμονές – Θρόμβωση – Αντίδραση Ανοσοποιητικού

Φροντιστήριο

Β. Κίγκα

6η

18/3/2019 – 22/3/2019

Ανάπτυξη Ιατρικών Συσκευών

7η

25/3/2019 – 29/3/2019

Εμφυτεύματα, σχετικές μολύνσεις και μέθοδοι απολύμανσης

Παράδοση 1ης Άσκησης

8η

1/4/2019 – 5/4/2019

Αντι – μολυσματικές επικαλύψεις

Φροντιστήριο

Β. Κίγκα

9η

8/4/2019 – 12/4/2019

Εφαρμογές στην Καρδιολογία

Φροντιστήριο

Β. Κίγκα

10η

15/4/2019 – 19/4/2019

Τα Βιοϋλικά στη Νεφρολογία

11η

6/5/2019 – 10/5/2019

Μέταλλα

Φροντιστήριο

Θεόφιλος Παπαδόπουλος

Β. Κίγκα

12η

13/5/2019 – 17/5/2019

Κεραμικά και γυαλιά – Ιατρικά επικολλήσιμα υλικά – Εφαρμογές στην οδοντιατρική

Φροντιστήριο

Β. Κίγκα

Παράδοση 2ης Άσκησης

13η

20/5/2019 – 24/5/2019

Διάσπαση – Αποδόμηση

Βιοδιασπάσιμα υλικά

Φροντιστήριο

Β. Κίγκα

Παράδοση 3ης Άσκησης

**Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Δευτέρα 18/2/2019

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 20/03/2020

Ως συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του μαθήματος ότι κατά την είσοδο τους στο μάθημα μέσω της πλατφόρμας Teams συναινούν με το παρακάτω κείμενο περί «Αποδοχής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας»:
«Το σύνολο του Περιεχομένου ενός Μαθήματος της πλατφόρμας Microsoft Teams ενός Διδάσκοντα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός Μαθήματος της πλατφόρμας Microsoft Teams χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διδάσκοντα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρακολούθηση και μόνο του περιεχομένου ενός Μαθήματος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), η παρακολούθηση δε αυτή δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η είσοδος ενός Φοιτητή σε ένα Μάθημα της πλατφόρμας Microsoft Teams συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω».


Ανακοίνωση 19/03/2020

Με γνώμονα την ανακοίνωση (18/3) του Τμήματος, τάδε έφη: http://www.materials.uoi.gr/announcements-lv.php?id=2412 θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του μαθήματος “Βιοϋλικά” ότι τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams που παρέχεται από το πακέτο Office 365. Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του μαθήματος να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή Microsoft Teams μέσω των Office 365 (δείτε τα βήματα εγκατάστασης από τον οδηγό που παρέχεται σε σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας εδώ -> https://www.uoi.gr/diathesi-adeion-chrisis-toy-office-365-se-ola-ta-meli-toy-akadimaikoy-kai-dioikitikoy-prosopikoy-toy-panepistimioy-mas-kai-se-oloys-toys-foitites-mas/).

Μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams μπορείτε κάνετε join στην ομάδα “[MedLab] Βιοϋλικά” με δύο τρόπους:
1. Είτε join team με τον κωδικό: pzn1i8u
2. Είτε πατώντας στον εξής σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57e694c8787b42ba884fdfcbd179c6d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=3d73d84d-cfc8-4d02-9a82-d284c4560460&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Σημαντικές παρατηρήσεις:
– Για απορίες σχετικά με την σύνδεση στην ομάδα μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του μαθήματος.
– Τα μαθημάτα εξ αποστάσεως ξεκινούν την εβδομάδα 30/3-03/04.


Ανακοίνωση 27/05/2019

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές ότι το μάθημα της Τετάρτης 29/05/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί.


Ανακοίνωση 08/02/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η έναρξη των μαθημάτων για τα Βιοϋλικά και Ιατρική Τεχνολογία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 18 Φεβρουαρίου 2019.


Ανακοίνωση 14/02/2018

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές ότι το μάθημα “Βιοϋλικά και Ιατρική Τεχνολογία” θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου 2018.

Menu